Lofis Consulting is een Nederlandse consultancy organisatie die ERP, BI, CRM en hieraan gerelateerde advisering verleent aan (internationale) klanten op basis van gedetailleerde kennis en ervaring van de betreffende software en onderliggende bedrijfsprocessen. Speerpunt is voornamelijk SAP and zogenaamde SAP addons (software oplossingen die na of samen met een SAP implementatie vaak ingezet worden).

Onze consultants zijn in het bezit van relevante bedrijfs- en projectervaringen die onze klanten nodig hebben om hun projecten met succes af te ronden. Op alle functionele gebieden helpen we onze klanten juist die beslissingen te nemen die essentieel zijn voor het welslagen van de betreffende fase die een project kent. Om ons te handhaven op de markt zijn we continue bezig om ons meest waardevolle bezit op peil te houden door open te staan voor de meest recente ontwikkelingen in ons vakgebied.

Op locatie is onze aanpak anders dan andere. Wij ervaren dat onze aanpak en enthousiasme de basis vormt voor spannende, productieve en flexibele omgevingen hetgeen uiteraard in het belang van onze klanten is. Wij opereren als onafhankelijke partij waardoor we niet geremd worden door andere belangen dan uitgebreide kennisniveau. Hierdoor kunnen wij uw implementaties versnellen, uw processen verbeteren met als doel de tijdige en juiste beschikbaarheid van informatie om uw bedrijf te besturen.

Klanten weten dat onze aanpak effectief, realistisch en succesvol is. Door het streven naar dezelfde doelen, het delen van verantwoordelijkheden met onze klanten weten we keer op keer de snelste en best mogelijke oplossing te realiseren.