Besluitvorming voor ERP, BI and CRM oplossing is vaak afhankelijk van vele afhankelijkheden en kan dan ook niet in isolement bezien worden. Hoe kan een bedijf het beste omgaan met de uitdagingen op het gebied van ERP, BI, CRM, elektronische marktplaatsen en andere technologische ontwikkelingen? Alle afhankelijkheden zoals de huidige en toekomstige organisatiestructuur, omgevingsvariabelen (klanten, leveranciers, overheid en concurrentie), bereidheid om te veranderen, kosten en technische infrastructuur moeten in ogenschouw genomen worden.

Met andere woorden: de besluitvorming moet passen in de (IT) strategie die door het management van een bedrijf is bepaald. De betrokkenheid van het management bij het nemen van dit soort beslissingen is dan ook van groot belang. Lofis Consulting ondersteunt het maken van dit soort beslissingen. Wij helpen onze klanten een oplossing te kiezen die huidige en toekomstige behoeften afdekt. Indien nodig kunnen wij een objectieve mening geven over een (deel) projectvoorstel of een reeds genomen beslissing.