Het invoering van een nieuw systeem die het bedrijfsproces moet afbeelden en monitoren is niet eenvoudig. Vaak moeten bestaande processen veranderd worden, ook door een andere invullen van rollen en verantwoordelijkheden en/of een andere organisatie structuur. De menselijke factor kan hierbij niet onderschat worden omdat verandering niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Wij onderkennen deze problemen en ondersteunen bedrijven om deze veranderingen daadwerkelijk door te voeren. Een gedegen voorbereiding aangevuld met training gericht o de nieuwe rollen en verantwoordelijkheden zijn hierbij van het grootste belang. Als er behoefte aan is vullen wij op interim basis de rollen in die nog niet ingevuld zijn door de organisatie zelf om de genoemde transitie periode goed door te komen.