Bij het implementeren van de ERP, BI en/of CRM systemen bij onze klanten komen wij keer op keer dezelfde problematiek tegen. Wij ondersteunen onze klanten dan ook na de implementatiedatum voor het ondersteunen van de oplossingen in productieve omgevingen en het (waar mogelijk) gecontroleerd verbeteren hiervan. Het is moeilijk de verleiding te weerstaan om in 1 keer alle functionaliteit die beschikbaar is te implementeren ondanks dat dit een beproeving is voor de organisatie. Zeer vaak wordt door een te grote functionele scope de doorlooptijd (en daarmee de kosten) van een project nadelig beïnvloed. Wij geloven dat een organisatie de tijd moet nemen om na de initiële implementatie te wennen aan de nieuwe oplossing. Aan de hand van de opgedane ervaringen kan de nieuwe oplossing door gerichte en afgebakende verbetertrajecten verder verfijnd en geoptimaliseerd worden. Door het mechanisme van voortdurende verandering en verbeteringen juist te gebruiken kan men bovendien snel en tijdig reageren op veranderde marktomstandigheden.

Veel van onze klanten zijn nu bezig om hun software nog beter te benutten door de invoering van BI of CRM oplossingen bovenop hun ERP oplossing. Ook hier staan wij deze klanten weer bij door onze kennis van deze nieuwe producten maar vooral door de integratie vraagstukken op adequate wijze het hoofd te bieden.

Lofis Consulting ondersteunt klanten tijdens alle fasen van ERP, BI en CRM software levenscyclus. Detail kennis van zaken (software, processen en projectmanagement) stelt ons in staat kwalitatief goede en eenvoudige oplossingen aan te dragen waardoor essentiële rollen altijd vervuld en de juiste activiteiten tijdig afgerond kunnen worden.